Aktuálne projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Aktuálne projekty

Aktuálne projekty

Záujem o realizáciu jednotlivých projektov na VAŠEJ škole je potrebné vopred dohodnúť s nami - kedykoľvek počas školského roka.

Fort IQ Deň
Vyučovanie plné zábavy, riešenia logických úloh, čítania s porozumením, matematických rébusov a rôznych záhadných úloh.
Info: www.nadanedieta.sk
________
Mladý fotograf
Mimoškolská aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Projekt Mladý fotograf so štvrnásťročnou tradíciou má za sebou stovky aktivít, tisícky účastníkov.
Info: www.mladyfotograf.sk
________
Klub nadaných detí
Zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie, experimentovanie i bádanie sú hlavnou náplňou aktivít prvého Klubu nadaných detí na Slovensku. Účelom Klubu nadaných detí Prešov je podchytiť skupinu nadaných detí už v ranom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov.
Info: www.knd.sk
________
Etiketa na úrovni
Kurz etikety - komunikácia, protokol & etiketa priblíži pojmy: verbálna a neverbálna komunikácia, asertivita, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať, pravidná správania sa v spoločnosti, pozdrav, zoznamovanie a predstavovanie, ako nepokaziť podanie ruky, vykanie a tykanie, telefonovanie a netiketa, imidž, odev.
Projekt realizujeme s láskavým súhlasom odborníka na komunikáciu, protokol & etiketu Mareka Trubača.
Info: www.rozumiemenadanym.sk
________
Po stopách Charlesa Dickensa
Projekt zameraný na oboznámenie sa s dielami zahraničnej literatúry spisovateľa Charlesa Dickensa. Prostredníctvom hodín čítania práce s textom, výtvarnými i komunitnými stretnutiami sa žiaci základných škôl oboznámia s dielami velikána anglickej literatúry. Možnosť realizácie 3-dňového pobytového podujatia.
Info: www.rozumiemenadanym.sk
________
Šariš Tour
Vlastivedný projekt zameraný na spoznávanie regiónu Šariša - cestovaním po dedinách, v ktorých v sprievode starostov sa žiaci oboznamujú so životom na dedine, chovom domácich zvierat a učia sa tak o dejinách a súčasnosti.
Info: www.nadanedieta.sk
________
Rôzne projekty
Projekty zamerané na čitateľskú gramotnosť, narušenú komunikačnú schopnosť, rozvoj slovnej zásoby, písanie a čítanie, emocionálnu inteligenciu, ...
Info: www.rozumiemenadanym.sk
________
Žime zdravo
Cieľom projektu sú aktivity zamerané na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Vytváranie myšlienkových máp, výtvarných prác a zeleninovo-ovocných tanierov spestrí program projektu.
Info: www.rozumiemenadanym.sk
________
Moja ročníková práca
Odborný seminár určený žiakom základných škôl, prostredníctvom ktorého sa dozvedia na čo nezabudnúť pri písaní ročníkových prác, ako prezentovať ročníkovú prácu.
Info: www.rozumiemenadanym.sk
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971, nadanedieta@gmail.com

Copyright © 2019 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah