Etiketa - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
.sk
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah
Etiketa na úrovni

S láskavým súhlasom Mareka Trubača realizujeme seriál ETIKETA NA ÚROVNI, a to v školskom prostredí - medzi žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Jednotlivé videosúbory o etikete p. Trubača nájdete aj na youtube kanáli- Etiketa.
Etiketa1 - 10 najhorších podaní ruky
Etiketa2 - Ako si správne podať ruku?
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, školský špeciálny pedagóg
Copyright © 2017 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah