Etiketa - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Etiketa

Etiketa na úrovni

S láskavým súhlasom Mareka Trubača realizujeme seriál ETIKETA NA ÚROVNI, a to v školskom prostredí - medzi žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním. Jednotlivé videosúbory o etikete p. Trubača nájdete aj na youtube kanáli- Etiketa.
Etiketa1 - 10 najhorších podaní ruky
Etiketa2 - Ako si správne podať ruku?
Etiketa3 - Zoznámenie a predstavenie
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah