Fotografia očami detí - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Fotografia očami detí

Fotografia očami detí

Celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Prostredníctvom súťaže FOD sa žiaci môžu každoročne zapojiť do aktivít ako: fotosúťaže prebiehajúcej podľa vyhlásených tém (každoročne), a besedy, exkurzie, víkendové výlety, spoznávanie našej krajiny za podpory školy, pedagógov ako aj rodičov detí.

FOD organizujeme od roku 2006, keď úlohou 1. ročníka súťaže bolo spojiť deti, žiakov s rovnakým záujmom - o digitálnu fotografiu a prácu v záujmových útvaroch, zvlášť fotografických.
Počas jednotlivých ročníkov sme uskutočnili množstvo exkurzií, výletov, besied, výstav a stretnutí mladých fotografov z celého Slovenska. Medzi každoročne obľúbené akcie patrí FOD camp (uskutočňuje sa v dvoch lokalitách: Sigord alebo Vyšné Ružbachy), poznávacie výlety Slovensko a Česká republika), FOD netradičné hry - športový víkend, účasť víťazov FOD v Štrasburgu (výlety za poznaním), ....

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah