IQáčik - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

IQáčik

IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov

Logické sústredenie je určené žiakom 1. stupňa z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Program sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier zameraných na podporu a rozvoj logického myslenia, emočnej inteligencie, športové aktivity, turistika, ale aj aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu a rozvoj osobitostí každého žiaka.

Realizácia aktivít prebieha formou skupinových hier, netradičných foriem vyučovania, zaujímavých slovných úloh (precvičujeme pamäť, ale aj čitateľské zručnosti), spoločenských hier a aktivít zameraných na motorickú zručnosť u detí mladšieho školského veku, kreativitu, fantáziu a myslenie.

Súčasťou voľnočasových aktivít sú športové hry (futbal, frisbee, tenis, stolný tenis...), výtvarný workshop, hravá hodina slovenského jazyka, ranné rozcvičky, prechádzka do okolia, ale aj „večerná párty“, ktorou každoročne začíname logické sústredenie a filmový večer.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah