Logická olympiáda - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Logická olympiáda

Logická olympiáda

Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj integrovaní - začlenení žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).

Súťaž prebieha pravidelne (od roku 2013) v školských kolách, následne v celoslovenskom finálovom kole, ktoré sa každoročne uskutočňuje v Prešove. Súťaž preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok i verbálne myslenie.

Logická olympiáda je najväčšia súťaž (podujatie) určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Súčasťou finálového kola je odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným, v ktorom sa venujeme zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Neoddeliteľnou súčasťou finále je stretnutie nadaných detí z celého Slovenska - Večer talentov.

Od roku 2017 udeľujeme každoročne ocenenie „Rozumieme nadaným“ osobnostiam, ktoré sa pričinili o výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah