Malá logická olympiáda - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Malá logická olympiáda

Malá logická olympiáda

Celoslovenská súťaž určená predškolákom! Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie i precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Zvládnutie pravidiel logiky a základov počítania u detí predškolského veku je dôležité pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole i pre život samotný. Súťaž je bezplatná a patrí medzi aktivity celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Testovanie predškolákov sa každoročne uskutočňuje v priestoroch a réžii prihlásenej materskej školy. Organizátor poskytne zdarma testovací súbor úloh pre predškolákov a po ukončení (aj) certifikát o absolvovaní Malej logickej olympiády. Súťaž je možné realizovať samostatne písomnou formou alebo spoločným riešením celého kolektívu detí napr. pri počítači, interaktívnej tabuli, atď.

Prihlásiť sa do súťaže môže ľubovoľný počet materských škôl/predškolákov. Vybrané materské školy navštívia organizátori súťaže s cieľom realizácie testovania i odovzdania certifikátov a sladkých odmien.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah