Mladý fotograf - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Mladý fotograf

Mladý fotograf

Voľnočasová aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Fotografický krúžok vznikol v roku 2004 v Sabinove a o dva roky neskôr pod názvom foto-poznávací krúžok zaujal (aj) prešovských školákov. Projekt Mladý fotograf s trinásťročnou tradíciou má za sebou stovky aktivít, tisícky účastníkov a môže sa pýšiť množstvom mladých odchovancov, ktorých práca je ocenená ako na Slovensku, tak aj v zahraničí.

Od roku 2010 je projekt mladých fotografov určený žiakom základných škôl a stredných škôl. Projekt Mladý fotograf je súčasťou aktivít Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. K rôznym regionálnym projektom pribudnú aktivity celoslovenského charakteru. Internetová súťaž Fotografia očami detí, fotosúťaž spojená s výstavou Moja škola, moja trieda, projekt My sme tu doma zameraný na spoznávanie mesta Prešov, projekt Cesta z mesta, každoročné výlety do Bratislavy, neskôr aj Olomouca, Prahy a Štrasburgu. Leto spestrujú fotografické súťaže zamerané na dovolenky mladých fotografov a tzv. FOD campy určené nádejným fotografom. Nechýbajú poznávacie víkendové výlety a napokon aj vlastné projekty. Jedným z nich bol projekt Spoznávame Vysoké Tatry, prostredníctvom ktorého sme strávili desať víkendov v Tatrách. Výletov sa zúčastňujú aj rodičia detí, čo obohatí naše aktivity. Obľúbenými sa stanú športové víkendy i netradičné športy, ktoré zaujmú.

Od roku 2015 je projekt súčasťou celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Prichádzame s novým projektom Výlety za „päťku“, Spoznávame Prešovský kraj a záujem o aktivity stúpa rok čo rok. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové víkendy, fotografické súťaže, workshopy, podporujeme Klub nadaných detí Prešov, Logické sústredenie nadaných žiakov a mnohé ďalšie akcie. Doteraz sme spoločne zorganizovali viac ako 400 akcií pre viac ako 1500 žiakov základných a stredných škôl.

O projekte Mladý fotograf sa učia aj žiaci základných škôl. V učebnici slovenského jazyka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom nájdete v učebnom texte úlohy súvisiace s projektom mladých fotografov a odkaz na portál mladých fotografov.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah