Odborný seminár - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
.sk
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah
Odborný seminár Rozumieme nadaným

Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Odborný seminár „priláka“ do Prešova množstvo odborníkov, ako z radu vystupujúcich, tak aj spomedzi odborníkov pôsobiacich na slovenských školách.
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, školský špeciálny pedagóg
Copyright © 2017 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah