Po stopách Dickensa - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Po stopách Dickensa

Po stopách Charlesa Dickensa

Projekt zameraný na oboznámenie sa s dielami zahraničnej literatúry spisovateľa Charlesa Dickensa. Prostredníctvom hodín čítania, práce s textom, výtvarnými i komunitnými stretnutiami sa žiaci základných škôl oboznámia s dielami velikána anglickej literatúry.

Literatúru spoznávajú žiaci nielen v slovenskom jazyku! Vďaka darom slovenských veľvyslancov v zahraničí sa oboznámia s Dickensovou tvorbou aj v cudzom jazyku (český, nemecký, anglický, francúzsky, švédsky, maďarsky, portugalsky, ...). Viac prinesieme v priebehu školského roka – z jednotlivých aktivít.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah