Pripravujeme - Rozumieme nadaným

Rozumieme nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Pripravujeme

Pripravujeme

Fotografia očami detí
Celoslovenská internetová súťaž pre deti - žiakov základných škôl do 15 rokov. Súťaž je rozdelená do dvoch súťažných kategórií: fotografia digitálnym fotoaparátom / fotografia mobilným telefónom.
Info: www.fod.sk
________
Odborný seminár Učíme (nielen) nadaných žiakov
Odborný seminár, prostredníctvom ktorého samotní učitelia základných škôl predstavia zaujímavé hodiny, vyučovanie, život u nich v triede. Seminár je určený učiteľom základných škôl, rodičom žiakov, študentom VŠ.
Info: www.nadanedieta.sk
________
Malá Logická Olympiáda
Celoslovenská súťaž určená predškolákom! Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Zvládnutie pravideil logiky a základov počítania u detí predškolského veku je dôležité pre zvládnutie vyučovacích predmetov v škole i pre život samotný.
Info: www.logickaolympiada.sk
________
Logická olympiáda
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií (tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj žiaci začlenení so všeobecným intelektovým nadaním v klasickej, bežnej triede).
Info: www.logickaolympiada.sk
________
Odborný seminár Rozumieme nadaným
Odborný seminár je (každoročne) súčasťou logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, a je určený pedagógom, odborným zamestnancom: psychológom a špeciálnym pedagógom, rodičom, študentom VŠ, ale aj laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.
Info: www.logickaolympiada.sk
________
Talent základných škôl regiónu Šariš
Prešovská radnica privíta každoročne finalistov súťaže Talentov základných škôl regiónu Šariš. Súťaž je zameraná na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie.
Info: www.nadanedieta.sk
________
Z kociek lega
Spoznávanie svetovej architektúry prostredníctvom projektu Z kociek lega (Kto sa hrá - nehnevá). Okrem spoznávania svetových stavieb prináša projekt rozvoj fantázie, jemnej motoriky, logického myslenia, štúdium množstva dejinných faktov, obrazových materiálov a dokumentov.
Info: www.rozumiemenadanym.sk
________
IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov
Logické sústredenie je určené nadaným žiakom 1. st. základných škôl. Progrm sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier zameraných na podporu a rozvoj logického myslenia, emočnej inteligencie, športové aktivity, turistika, ale aj aktivity zamerané na súdržnosť kolektívu a rozvoj osobitosti každého žiaka.
Info: www.nadanedieta.sk
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Tel. č.: 0918 640 971, nadanedieta@gmail.com

Copyright © 2019 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah