Vedecká výprava - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Vedecká výprava

Vedecká výprava mladých vedcov

Pobytový zájazd určený žiakom základných škôl. Počas výpravy si žiaci vyskúšajú prácu v nami pripravených kluboch: Klub archeológie, Klub pokusov a experimentov, Klub zdravej výživy a zázračných nápojov, Klub strojov a modernej techniky, Klub biológie a botaniky, Klub umenia a Klub športu. Ak chcete spoznať ako fungujú veci okolo nás, vydajte sa spoločne s nami na vedeckú výpravu po stopách Einsteina, Newtona, Pascala, Da Vinciho, ...

Program pozostáva zo širokého spektra rôznorodých aktivít realizovaných netradičnými formami a metódami vyučovania. Zúčastnení malí „vedci“ spoznajú tajomstvá archeológie, pokusov a experimentov, odhalia záhady trikov a kúziel. Taktiež pozorujeme krásu umenia, objavujeme kosti dinosaura, navrhujeme moderné stroje a techniku, pozorujeme nočnú oblohu, a riešime aj zaujímavé matematické úlohy zamerané na rozvoj logického myslenia i aplikovanie vedomostí nadobudnutých v škole. Úspešné vyriešenie úloh prináša žiakom radosť - v podobe udelenia titulov Učeň a Tovariš.

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah