Žime zdravo - Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah

Žime zdravo

Do školy bez desiaty

Cieľom projektu sú každoročné aktivity zamerané predovšetkým na zdravú výživu, životný štýl, vitamíny, prirodzený pohyb a stravu. Dôležitým aspektom je zdravá desiata, ktorú deti dostávajú zdarma v priebehu realizácie projektu.

Dôraz pri realizácii projektu sa kladie najmä na správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedenie zdrojov, názorov príp. poznatkov z bežnej praxe), prácu s textom (porozumenie čítaného textu), prácu ako individuálneho, tak aj skupinového charakteru, podporu práce s informačno-komunikačnými prostriedkami, rešpektovanie osobitosti každého žiaka a prenechanie zodpovednosti a vlastného názoru na každého z nich.

Realizácia projektu do bežného života detí je dôležitou úlohou pre dospelých realizátorov projektu, pretože práve utváranie správneho postoja a vštepovanie zásad zdravej výživy patrí ku krokom, ktoré žiakov poučia, formujú a podporujú vedomosti o zdravom životnom štýle, ktorý napomáha predchádzaniu mnohým zdravotným problémom.

V priebehu realizácie aktivít „Do školy bez desiaty“ sa žiaci oboznámia(aj) s videoprojekciou, ktorá žiakom priblíži dôležitosť správnej výživy a zdravej stravy ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu. Vytváranie myšlienkových máp, výtvarných prác a zeleninovo-ovocných tanierov spestrí program v závere „zdravého týždňa“.

Žime zdravo

Pravidelné cvičenie a športovanie môže priaznivo ovplyvniť imunitný systém organizmu a jeho funkcie. O imunite, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach sa každoročne rozprávajú žiaci športových tried v Prešove, spoločne s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imonuglukan s.r.o. Mgr. Ildikó Lengyelovou.

Úvod stretnutia pod názvom  „Imunogkukan P4H® pomáha chrániť tvoju imunitu“ sa žiaci oboznámia so základnými pojmami, ktoré ich sprevádzali počas nasledujúcich minút. Ozrejmia si základné informácie o imunite, zdravom životnom štýle, hygiene, potrebe športových aktivít prospešných pre naše zdravie. Odbornejší pohľad na imunitu získajú žiaci prostredníctvom nových informácií a definovali imunitný systém ako súbor buniek a orgánov, ktoré spolupodieľajú na obrane organizmu proti cudzorodým zárodkom. Imunitu sme rozdelili na prirodzenú (vrodenú) a získanú (špecifickú), ktorá sa formuje v priebehu života na základe kontaktu s cudzorodými látkami (napr. baktériami). Prednáška medicínskej reprezentantky prináša nové informácie, ktoré žiaci ocenia. Zistia, že je potrebné v prvom rade starať sa zodpovedne o svoju imunitu, ktorú môžu „zoceliť“ najmä zdravým životným štýlom, pohybom, konzumáciou vitamínov (ovocia a zeleniny), ale aj rôznymi výživovými doplnkami, ktoré nám pomáhajú zachovať našu telesnú schránku zdravú.

Vhodným výživovým doplnkom je aj Imunoglukan P4H® vo vhodnej kombinácii s vitamínom C, ktorý prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému. Imunoglukan® je vysoko purifikovaná prírodná látka, komplex biologicky aktívnych polysacharidov, získavaný izoláciou z Pleurotus ostreatus. Jeho bezpečnosť a účinnosť bola overená v klinických štúdiách a pozorovaniach, ktoré boli publikované v odbornej literatúre. Vitamín C si náš organizmus nedokáže syntetizovať, preto je potrebné prijímať ho v potrave. Je nevyhnutný pre organizmus, nakoľko v ľudskom tele plní mnoho dôležitých funkcií. Súčasťou ponuky prípravkov Imunoglukan P4H® sú kapsuly (určené na dlhodobé používanie, ale aj Imunoglukan P4H® ACUTE pre krátkodobé využitie), Imunoglukan P4H®  sirup (určený práve predškolákom a školákom), ale aj Imunoglukan P4H® krém (určený na regeneráciu, ochranu a udržiavanie dobrého stavu kože), či  Imunoglukan P4H® SynBIO kapsuly (prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom).

Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah