Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným

Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov.

Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!
Iniciatíva Rozumieme nadaným je súkromným projektom, ktorý poukazuje na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Kontakt: Mgr. Ľuboš Lukáč, info@rozumiemenadanym.sk, Tel.č.: 0918 640 971Aktuálne projekty

Klub nadaných detí Prešov (mimoškolské vzdelávanie nadaných detí)
Klub nadaných detí, o ktorý je obrovský záujem, informujte sa u vedúcich klubu, zaregistrujeme max. 50 detí
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: www.knd.sk

Mladý fotograf (portál zaoberajúci sa fotografiou)
Exkurzie, workshopy, rôzny víkendové výlety, sprievodné súťaže projektu Fotografia očami detí
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: www.mladyfotograf.sk

IQáčik (3-dňové logické sústredenie nadaných detí)
Trvanie: november 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Velikáni dejín (príbehy prinášajúce ponaučenie zo životných osudov Velikánov dejín)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Talent základných škôl regiónu Šariš (súťaž zameraná na logické myslenie žiakov 2. st.)
Trvanie: január 2019 - školské kolá, február 2019 finálové kolo, Viac info na stránke www.nadanedieta.sk

Moja ročníková práca (odborné semináre pre žiakov ZŠ)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: čoskoro na stránke Rozumiemenadanym.sk

Etiketa na úrovni (rovnomerný seriál s láskavým súhlasom odborníka na komunikáciu, protokol & etiketu Mareka Trubača)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Šariš Tour (vlastivedný projekt)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Malá Logická Olympiáda (súťaž v logickom myslení určená predškolákom)
Trvanie: od mája 2018, Viac info: www.logickaolympiada.sk

Po stopách Charlesa Dickensa (literárny projekt)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Rôzne projekty (zameranie čitateľská gramotnosť, narušená komunikačná schopnosť, rozvoj slovnej zásoby)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: kontaktujte nás

Žime zdravo (projekt zameraný na zdravú výživu, životný štýl, ...)
Trvanie: celý školský rok 2018/2019, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás
Pripravujeme

Logická olympiáda (celoslovenská súťaž intelektovo nadaných žiakov)
Trvanie: registrácia december 2018, školské kolá február 2019, finálové kolo apríl 2019

Odborný seminár pre učiteľov (nielen) nadaných detí (odborný seminár)
Trvanie: september 2018, Viac info: čoskoro na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Fotografia očami detí (fotosúťaž pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov)
celoslovenská súťaž pre mladých fotografov
Trvanie: november 2018 - jún 2019, Viac info: www.fod.sk

Fort IQ Deň (deň logických úloh)
riešenie logických úloh
Trvanie: rok 2019,
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah