Rozumieme nadaným

Rozumieme

Internetový portál projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným
Nadaným
RozumiemeNadaným.sk
Prejsť na obsah
Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným

Iniciatíva vychádza z poznania dôležitosti realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Na základe skúsenosti (teoretického i praktického charakteru) so skupinou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zvlášť nadanými žiakmi) prinášame ucelený program aktivít zameraný na intelektovo nadaných žiakov.

Za iniciatívou Rozumieme nadaným sú životné i praktické skúsenosti učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, ale aj podpora rodičov žiakov, osobností kultúrneho i spoločenského života, študentov VŠ a laickej verejnosti. Veríme, že iniciatíva Rozumieme nadaným napomôže predstaviť nadaných žiakov, ich potreby, možnosti výchovy a vzdelávania, rôzne aktivity a záujmy.

Pridajte sa k nám – spolu dokážeme viac!
Iniciatíva Rozumieme nadaným je súkromným projektom, ktorý poukazuje na špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Kontakt: Mgr. Ľuboš Lukáč, info@rozumiemenadanym.sk, Tel.č.: 0918 640 971


Aktuálne projekty

Fotografia očami detí (fotosúťaž pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov)
celoslovenská súťaž pre mladých fotografov pod záštitou predsedu vlády SR Petra Pellegriniho
Trvanie: jún 2018, Viac info: www.fod.sk

Mladý fotograf (portál zaoberajúci sa fotografiou)
Momentálne súťaž Ukáž svoje mesto Slovensku - súťaž pod záštitou poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku
Trvanie: jún 2018, Viac info: www.mladyfotograf.sk

Malá Logická Olympiáda (súťaž v logickom myslení určená predškolákom)
Trvanie: od mája 2018, Viac info: www.logickaolympiada.sk

Šariš Tour (vlastivedný projekt)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Etiketa na úrovni (seriál s láskavým súhlasom Mareka Trubača)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Po stopách Charlesa Dickensa (literárny projekt)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Rôzne projekty (zameranie čitateľská gramotnosť, narušená komunikačná schopnosť, rozvoj slovnej zásoby)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: kontaktujte nás

Velikáni dejín (príbehy prinášajúce ponaučenie zo životných osudov Velikánov dejín)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Žime zdravo (projekt zameraný na zdravú výživu, životný štýl, ...)
Trvanie: celý rok 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás
Pripravujeme

IQáčik (logické sústredenie nadaných detí)
Trvanie: september 2018, Viac info: na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Odborný seminár pre učiteľov (nielen) nadaných detí (odborný seminár)
Trvanie: september 2018, Viac info: čoskoro na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás

Leto s ... - Fotografia očami detí (letná fotografická súťaž pre žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií do 15 rokov)
Trvanie: júl - september 2018, Viac info: čoskoro na www.fod.sk

Moja ročníková práca (odborný seminár pre žiakov ZŠ)
Trvanie: september - november 2018, Viac info: čoskoro na stránke Rozumiemenadanym.sk, ak máte záujem kontaktujte nás
Organizátor
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
Vytvorené WebSite X5
Koordinátor projektu
Mgr. Ľuboš Lukáč, učiteľ, školský špeciálny pedagóg
Copyright © 2018 - RozumiemeNadaným.sk. Všetky práva vyhradené.
RozumiemeNadaným.sk
Návrat na obsah