Projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Projekty

Projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené žiakom základných škôl (zamerané na vyhľadávanie nadaných detí, rozvoj nadania a talentu nadaných detí, intelektovo nadané deti). Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.
Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti, je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.


Postup pri registrácii do projektov a aktivít Rozumieme nadaným:

1. Kontaktujte nás telefonicky (tel. č.: 0918 640 971, p. Lukáč), dohodnite termín realizácie projektu/aktivity na Vašej škole. Je potrebné kontaktovať nás čo najskôr (aj keď chcete aktivitu uskutočniť napr. koncom školského roka), o projekty a aktivity je obrovský záujem, 80% našich aktivít je obsadených/rezervovaných pre školy už v septembri.

2. Po telefonickej konzultácii rezervujete projekt/aktivitu emailom (nadanedieta@gmail.com). Nezabudnite uviesť názov projektu/aktivity, školu, meno a priezvisko osoby zodpovednej (za školu), ročníky/triedy a počet žiakov v jednotlivých triedach, pre ktoré je aktivita určená.

3. Potvrdením organizátorom (emailom) rezervujeme projekt/aktivitu pre školu a navrhneme deň, čas realizácie aktivity/aktivít.

4. Spravidla týždeň pred realizáciou projektu/aktivity kontaktujeme školu za účelom dohodnutia priebehu aktivity na škole.

Obsadenosť projektov a aktivít aktualizujeme na webstránkach nadanedieta.sk, rozumiemenadanym.sk priebežne (spravidla niekoľkokrát do týždňa), až potvrdená registrácia - aktivita/projekt EMAILOM (nami) je považovaná za úspešnú registráciu.  


Projekty a aktivity - školský rok: 2023/2024 stiahnuť vo formáte .pdf
Posledná aktualizácia: 30. máj 2024
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/žiakov/tried a škôl
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.
Jedinečné tvory - neuveriteľné fakty o zvieratách
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Predstavujeme fascinujúcu krásu zvieracieho sveta. Počas vyučovania sa deti dozvedia o rôzne zaujímavosti zo života zvierat. Všetky tie bláznivé, fantastické a zajímavé veci jedinečných tvorov medzi nami.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.
Klub nadaných detí
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove alebo v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove (* určený len pre intelektovo nadané deti)
Od 31. augusta 2023.
Registrácia na stránke: www.nadanedieta.sk, príp. u učiteľov 1. st. ZŠ (SZŠ DSA, Mukačevská, Prešov alebo ZŠ, Šmeralova, Prešov).
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ a 5.-9. roč. ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov)

* súťaž určená pre intelektovo nadaných žiakov

Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
12. ročník súťaže Logická olympiáda je určený pre intelektovo nadaných žiakov. Súťaž (po registrácii žiakov) prebieha v školských kolách. Postupujúci finalisti sa stretnú vo finálovom kole ktoré sa každoročne koná na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.
Od decembra 2023 do januára 2024.
Registrácia na stránke: www.logickaolympiada.sk

Registrujú školy! Súťaž určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškolského veku)
Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
Od novembra 2023
Registrácia na stránke: www.logickaolympiada.sk
Registrujú materské školy!
Logické myslenie detí
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ alebo 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.

1 vyučovacia hodina = 1 trieda

V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logopédia na škole / Logopédia online
(žiaci 1.-2. ročníka ZŠ, žiaci 3.-4. ročníka ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás  - nadanedieta@gmail.com

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
LOGIFORMÁDA
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Magický svet Juraja Jakubiska
(žiaci 3.-9. roč. ZŠ)

*  príbeh o PERINBABE je súčasťou literatúry žiakov 5. roč. ZŠ
Prostredníctvom kultovej rozprávky PERINBABA sa deti prenesú do magického sveta slovenského režiséra Juraja Jakubiska. Počas stretnutia spoznajú deti život Jakubiska, jeho tvorbu, ale aj jeho obrovský talent v oblasti fotografie, výtvarného umenia a filmu. Mimoriadne úspešný projekt prináša deťom možnosť nazrieť do pokračovania príbehu o Lukášovi a jeho kmotry PERINBABY, bohatej fotodokumentácie zo stretnutí s Jurajom Jakubiskom, fotografií z natáčania pokračovania obľúbenej rozprávky, zážitkov a zaujímavostí o filme PERINBABA A DVA SVETY.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.
Odborný seminár Rozumieme nadaným
(určené pedagógom, odborným zamestnancom poradenských zariadení a študentom VŠ)
Odborný seminár Rozumieme nadaným organizujeme počas finálového kola Logickej olympiády intelektovo nadaných detí na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com
Si hviezda!
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Netradičné vyučovanie plné hier, úloh a zaujímavých nápadov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti dozvedia čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa spoločne naučíme ovládať nepríjemné myšlienky, trpezlivosť a správanie. Deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti".
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.
SuperŽENY
(žiaci 3.-8. roč. ZŠ)
Príbehy výnimočných žien z našej histórie.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.

Talent základných škôl Prešovského kraja
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ, žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo pre postupujúcich finalistov sa koná v Prešove.
Termín: január 2024
Registrácia - www.nadanedieta.sk
Registrujú školy!

Úžasné veci, ktoré by deti mali vedieť o vede
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Deti sa počas hodiny oboznámia s úžasnými vecami, ktoré by mali vedieť o vede, napr. Ako čítať myšlienky, Ako sa stať neviditeľným, Ako sa dožiť 120 rokov, Ako nájsť dinosaury, Ako privolať dážď, Ako sa stať najinteligentnejším, Ako myslieť ako mravec, ...Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.
Zo života géniov
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Základné heslo aktivity, ktorá je určená pre prvostupniarov. Prinášame do škôl najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias! Žiakov oboznámime so schopnosťami umelcov, vedcov, mysliteľov a spisovateľov. Okrem zaujímavých faktov a aktivít, podporíme tvorivosť a v závere vyučovania (spoločne s deťmi) vytvoríme plán geniality - geniálneho života.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.

Po stopách Charlesa Dickensa: Oliver Twist
(žiaci 4.-5. roč. ZŠ)


Spoznávať diela velikána anglickej literatúry sa vyberieme prostredníctvom projektu „Po stopách Charlesa Dickensa“. Deti sa môžu tešiť na hodiny čítania, prácu s textom, výtvarné činnosti a prehliadku jedinečných diel známeho spisovateľa.
Životné osudy spisovateľa Charlesa Dickensa spoznajú nadaní žiaci v „životnom príbehu“ najväčšej osobnosti svojej doby. Nesmrteľní hrdinovia zavládnu na vyučovaní a priblížia obraz vtedajšieho života v Anglicku i kráľovskom Londýne.
Ťažký život obyčajného človeka – siroty prinesie román Oliver Twist. Všedný svet, problémy i námet príbehu z vtedajšej doby a nádych humoru v spoločnosti milého, srdečného a nesmierne odvážneho Olivera si predstavia žiaci v aktivitách zameraných na čitateľskú gramotnosť. Detská duša hlavného hrdinu zaujme pri výtvarných aktivitách i dramatizácii jedinečného diela.
Medzi dielami nebudú chýbať ani tie, ktoré dodnes patria medzi uznávané literárne diela.


Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.Tajomná loď
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)


Zaujímavý historický príbeh, odohrávajúci sa na rozprávkovo krásnom pobreží v štáte Massachusetts. Na Cape Code, kde sa príbeh udial, pristávali nielen prví kolonizátori Ameriky, ale na pobreží sliedili i zlodeji a lampášmi vábili prichádzajúce lode.
Dávny svet ožíva a stáva sa takmer skutočným vďaka nádherným ilustráciám Wendella Minora.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok 2023/2024.


PREDNÁŠKY "NADANÉ DETI"


PODPORA INTELEKTOVO NADANÝCH DETÍ
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

(* hlavná prednáška, jej obsahom je problematika edukácie intelektovo nadaných detí a ich podpora v prostredí ZŠ, odporúčame kolektívom učiteľov, pre školský podporný tím ZŠ)

3 hod. prednáška + 1 hod. diskusia

Prednášku "Podpora intelektovo nadaných detí v základnej škole" spojenú s diskusiou organizujeme v priebehu celého školského roka pre základné školy - zdarma.
Trvanie: 3 hod. prednáška + 1 hod. diskusia. Obsah prednášky: Nadanie a Talent, Modely nadania, 9 typov inteligencie (GARDNER), Školský zákon vs. Nadaný žiak, Ako spoznáme mimoriadne nadané dieťa?, Možné problémové prejavy u intektovo nadaných detí, Nadanie z pohľadu pedagóga, Individuálny vzdelávací program intelektovo nadaného žiaka, Špeciálne edukačné programy: Akcelerácia, Obohatenie, Edukačné potreby intelektovo nadaných detí, Metódy práce s mimoriadne nadanými deťmi, Nadané deti s dvojitou výnimočnosťou, Intelektovo nadaní žiaci v základnej škole, Projekty pre nadané deti, Tvorivé úlohy: Test verbálneho myslenia, Úlohy Logickej olympiády pre najmenších, Úlohy Logickej olympiády pre intelektovo nadané deti.

Prednáška nie je len o teoretických základoch pedagogicky nadaných, ale najmä o praktických skúsenostiach, realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov a v neposlednom rade zapájaní účastníkov prednášky - realizácie rôznych tvorivých úlohy, ktorými prechádzajú (aj) nadané deti v školskom prostredí.


V priebehu školského roka 2023/2024.

Registrácia – kontaktujte nás – kontakt na stránke www.nadanedieta.sk


Max. kapacita – možnosť registrácie školských kolektívov je 50 – počas celého školského roka.

Vyhľadávanie a podpora nadaných detí v prostredí materskej školy

1 hod. prednáška + diskusia

Priblžne dve percentá popuácie má mimoriadne vysokú inteligenciu a často sa označuje pojmom nadané deti. Tieto deti za svoju výnimočnosť môžu vďačiť dedičnosti, vhodnej stimulácii okolia v podobe skorého získavania vedomostí. Existuje veľa prejavov, na základe ktorých môžu rodičia (ale aj učiteľky materských škôl) zistiť či majú nadané dieťa. Prednáška spojená s pomenovaním najčastejších prejavov nadaných detí a konkrétnymi (praktickými) skúsenosťami pri vyhľadávaní a nominácie nadaného dieťaťa.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com
Vstup nadaného dieťaťa do základnej školy

1 hod. prednáška + diskusia


Vstup dieťaťa do základnej školy je jedným z najdôležitejších vývinových úloh v živote človeka a predstavuje mimoriadnu udalosť v živote každého dieťaťa. Nadaný žiak dosahuje (má predpoklady dosahovať) v porovnaní so svojimi vrstovníkmi nadpriemerné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach činnosti. Žiakov s intelektovým nadaním charakterizuje spoločne s výrazne vysokou inteligenciou aj atypický spôsob myslenia, vnímania, cítenia, ale aj správania. Na čo všetko je potrebné pripraviť dieťa, p. učiteľku, či školu upozorníme v prednáške.

V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

Intelektovo nadané deti s dvojitou výnimočnosťou

1 hod. prednáška + diskusia


Skupina dvakrát výnimočných sa nevyhýba ani osobám s vysokým IQ alebo ľuďom s vysoko rozvinutými špeciálnymi schopnosťami. Je nebezpečím, že nadané deti mladšieho školského veku sa v dôsledku svojho vysokého IQ naučia tieto poruchy skrývať a kompenzovať ich. Intelektovo nadaní žiaci s dvojitou výnimočnosťou - nadanie a poruchy učenia, poruchy pozornosti s hyperaktivitou, atď. - musia mať vytvorené vhodné podmienky a špecifický prístup, aby mohli byť efektívni. Na potreby nadaných s dvojitou výnimočnosťou je zameraná táto prednáška.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com
Inovatívne formy mimoškolského vzdelávania intelektovo nadaných detí - Klub nadaných detí

1 hod. prednáška + diskusia


Vyhľadávanie mimoškolských aktivít pre nadané deti je v réžii rodičov. Viacerí odborními zaoberajúci sa problematikou vzdelávania intelektovo nadaných detí uvádzajú potrebu ponuky mimoškolských aktivít, ktoré nadanie podporujú. Prostredníctvom prednášky priblížime inovatívne formy mimoškolského vzdelávania intelektovo nadaných detí - Klub nadaných detí. Hlavnou náplňou aktivít KND je zábavná a herná činnosť zameraná na rozvoj intelektových predpokladov u detí, ďalej tímové hry, exkurzie, logické sústredenia, experimentovanie a bádanie. Prednáška je obohatená o praktické ukážky zo stretnutí  členov Klubu nadaných detí.

V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

Špecifiká práce s intelektovo nadanými deťmi

1 hod. prednáška + diskusia


Rozvoj nadaných žiakov vo zdelávacom prostredí je aktuálnou a dôležitou témou. Nadaní žiaci sú súčasťou vzdelávacieho systému, a rovnako ako ostatným žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aj im má byť umožnené právo na rešpektovanie vzdelávacích potrieb.
Nadaní žiaci majú svoje špecifiká a pri vhodnom použití inovatívnych metód a foriem práce v edukácii sú obohatením vzdelávacieho procesu. Špecifikám práce, postupom, možnostiam vzdelávania v základnej škole sa venujeme počas prednášky, ktorej súčasťou sú návrhy aktivít, sobotňajšie programy, mentoring, výlety, exkurzie a ďalšie.
V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

Rozumieme nadaným

1 hod. prednáška + diskusia


Predstavíme projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným. Priblížime (doposiaľ) realizované aktivity a ponúkame inšpiráciu pri tvorbe programov pre vzdelávanie intelektovo nadaných detí, ale aj pri vyhľadávaní nadaných detí v školskom prostredí.


V priebehu školského roka 2023/2024.
Registrácia - kontaktujte nás - nadanedieta@gmail.com

POBYTOVÉ PODUJATIA
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...

November 2023
Prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.

Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
V priebehu celého školského roka 2023/2024. Web: www.mladyfotograf.sk.
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
V priebehu celého školského roka 2023/2024. Web: www.mladyfotograf.sk.
ŠARIŠ Tour
(výlet - spoznávanie Šariša)
Cestovanie napriek Šarišom. Zaujímavé spoznávanie obcí Šariša. Jedinečná možnosť zažiť to pravé šarišské... :)
V priebehu celého školského roka 2023/2024. Web: www.mladyfotograf.sk.
AUTOR A KOORDINÁTOR PROJEKTU ROZUMIEME NADANÝM
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2024
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah