Projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Projekty

Projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným pre žiakov ZŠ
Projekty v školskom roku 2020/2021
Detská novinárska škola
Netradičné vyučovanie mediálnej výchovy. Stretnutia detí sú obohatené o rozhovory, besedy s novinármi a fotografmi slovenských médií. Nechýbajú artikulačné cvičenia, umenie slova a reči, zaujímavé úlohy, či súťaž o Naj článok.
Etiketa na úrovni
Kurz zameraný na komunikáciu priblíži žiakom pojmy: verbálna a neverbálna komunikácia, asertivity, vystupovanie na verejnosti a umenie zaujať, základy protokolu, spoločenská etiketa, pravidlá spoločenskej prednosti, pozdrav ...
Fotografia očami detí
Celoslovenský internetový projekt určený žiakom základných škôl a 8-roných gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, vzťahu ku kultúre a umeniu.
Klub nadaných detí
1. Klub nadaných detí na Slovensku! Určený deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladovu detí, tímové hry, exkurzie.
Logická olympiáda
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je celoslovenskou súťažou pre intelektovo nadaných žiakov ZŠ a 8-ročných gymnázií do 15 rokov. Súťaž preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
Logické sústredenie
Logické sústredenie pre žiakov 1. stupňa tried pre inetelektovo nadaných žiakov. Program sústredenia pozostáva z niekoľkých častí: riešenie logických úloh, hlavolamov, spoločenských hier, emočnej inteligencie, športových aktivít ...
Logopédia Online
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu, pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodina prebieha online formou. Je zameraná na rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
Malá logická olympiáda
Celoslovenská súťaž určená predškolákom! Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky najmenších. Zvládnutie pravidiel logiky a základov počítani sú u detí dôležité.
Mladý fotograf
Voľnočasová aktivita žiakov experimentujúcich s fotografiou a fotoaparátom prerástla vo fascinujúci projekt. Podporujeme mladých fotografov, organizujeme poznávacie výlety, projekty, športové výlety, fotografické súťaže, workshopy.
Myšlienky géniov
Projekt zameraný na spoznávanie života a práce Géniov, ktorí ovládli svet. Leonardo a pero, ktoré kresí budúcnosť, Einstein a stroje času, Edison, ktorý vymyslel takmer všetko, Darwin a ako to bolo s dinosaurami.
Po stopách Roalda Dahla
Zaujímavý čitateľský projekt spojený s dielami Roalda Dahla. Mladých čitateľov prevedie projekt zaujímavým cestovaním v čase, počas ktorého spoznajú život spisovateľa, jeho diela, známe-neznáme postavičky z knižiek.
Odborné semináre
Odborné semináre sú určené študentom vysokých škôl pedagogického smeru (Mimoškolský projekt vzdelávania nadaných), učiteľom (Učíme nadaných žiakov) a rodičom nadaných detí, učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom.
Stavebné kocky - LaQ
Sedem druhov stavebných kociek a nekonečné množstvo možností. Svetoznáme japonské stavebnice LaQ dokonale vystihujú tvrdenie, že v jednoduchosti je krása a odrážajú tak ducha tradičnej japonskej kultúry a architektúry.
Talent ZŠ regiónu Šariš
Prešovská radnica každoročne privíta na svojej pôde nadané a talentované deti. Uskutoční sa tam finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie.
Žime zdravo
O zdraví, zdravom životnom štýle, pravidelnom cvičení a potrebe pohybu, ale aj chorobách a rôznych ochoreniach sa každoročne rozprávajú žiaci s medicínskym reprezentantom spoločnosti Imonuglukan s.r.o.

Projekty, ktoré sme realizovali v minulosti - sme pripravení kedykoľvek zrealizovať opäť
Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺Diela klasikov slovenskej literatúry ☺Dievčatko so zápalkami ☺Filmový kabinet deťom ☺FortIQ Deň ☺Jesenné hry s listami ☺Kniha v znamení Troch pátračov ☺Komunikácia a reč ☺Kto je kto ☺Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺Majstrovstvá v násobení a delení ☺Maľované dejiny osidľovania ☺Matematická reťaz ☺Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺Moje zdravé raňajky ☺My sme tu doma: Prešov ☺Myšlienky géniov ☺Najväčší neživý výtržník ☺Nočná obloha ☺Online testovanie logického myslenia ☺Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺Putovanie dejinami čítaním povestí ☺Radosť a smútok ☺Rozsvieťme modrú ☺Rozprávam správne ☺Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺Sila matematiky ☺Spoznávame Európu Spoznávame Vysoké Tatry ☺☺Staň sa konštruktérom - Merkus stavebnice ☺Stretnutie primátorov Šariša ☺Šľahačková princezná ☺Tajná porada ☺Týždeň mozgu ☺Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺Úžasné spomienky starých rodičov ☺Veda a technika ☺Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺Výlety za "päťku" ☺Vytvorme filmový dokument ☺Vzdelávací systém LOGICO ☺Zázračná cesta Nilsa Holgersona
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2021
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah