Projekty - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Projekty

Projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným
Iniciatíva Rozumieme nadaným prináša množstvo projektov, ktoré sú určené pre intelektovo nadaných žiakov. Prinášame iný pohľad na edukáciu nadaných žiakov, máme bohaté teoretické (pedagogické a odborné vzdelávanie) a praktické skúsenosti. Je potrebné uskutočniť zmenu vo vzdelávaní nadaných žiakov.

Výchovno-vzdelávací proces zohráva dôležitú úlohu (najmä) pri identifikácii nadaných žiakov a ich formovaní v rámci záujmovej úrovne.
Sme presvedčení, že zmena tradičného vzdelávania, zameraného najmä na mechanické zapamätávanie a pasívne získanie poznatkov, smerom k modernému vzdelávaniu, zameranému na aktívne učenie a získavanie kompetencií pre život v informačnej spoločnosti, je už dlhodobo v spoločnosti komunikovaná a očakávaná.

Ako registrovať deti/žiakov/triedy/školu do projektov a aktivít?
- vyberte si zo zoznamu Projektov a aktivít pre školský rok 2022/2023,
- kontaktujte nás emailom: nadanedieta@gmail.com, pre informácie o projekte/aktivite aj (telefonicky - kontakt),
- je potrebné kontaktovať nás - čo najskôr (aj keď chcete aktivitu uskutočniť napr. koncom školského roka), nakoľko o projekty a aktivity je obrovský záujem a častokrát sa stane, že všetky termíny na školský rok sú obsadené už v septembri,
- obsadenosť projektov a aktivít aktualizujeme priebežne (spravidla niekoľkokrát do týždňa),
- až potvrdená aktivita/projekt EMAILOM (nami) je považovaná za úspešnú registráciu.  

Projekty a aktivity - školský rok: 2022/2023 stiahnuť vo formáte .pdf
Posledná aktualizácia: 18. november 2022, 23:00 hod.
Názov projektu
Popis
Registrácia detí/žiakov/tried a škôl
Huncút v regióne Šariš
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Projekt zábavno-náučnou formou predstavuje nadaným deťom tradičnú ľudovú kultúru regiónu Šariša.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.
Jedinečné tvory - neuveriteľné fakty o zvieratách
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Predstavujeme fascinujúcu krásu zvieracieho sveta. Počas vyučovania sa deti dozvedia o rôzne zaujímavosti zo života zvierat. Všetky tie bláznivé, fantastické a zajímavé veci jedinečných tvorov medzi nami.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.
Klub nadaných detí
(žiaci 1.-9. roč. ZŠ)
Ponúkame možnosť vzdelávania v Klube nadaných detí. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov u detí, tímové hry, exkurzie. Máme 2 Kluby nadaných detí: SZŠ DSA, Mukačevská 1 v Prešove alebo v prenajatých priestoroch na ZŠ, Šmeralova 25 v Prešove.
Nie je (už) možné registrovať deti/školu.
Obsadené max. počet detí v školskom roku 2022/2023.
Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ a 5.-9. roč. ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov)
Súťaž preverí logické myslenie, matematické schopnosti, priestorový úsudok a verbálne myslenie.
11. ročník Logickej olympiády - po registrácii a školských kolách sa finálové kolo uskutoční na Pedagogickej fakulte PU v Prešove.
Prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: december 2022 - január 2023
Logická olympiáda pre najmenších
(deti MŠ - predškolského veku)
Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, pamäť, počítanie, precvičovanie jemnej motoriky.
Prostredníctvom webovej stránky www.logickaolympiada.sk.
Termín: november 2022
Logické myslenie detí
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ alebo 5.-9. roč. ZŠ)
Zaujímavá vyučovacia hodina v základnej škole.
Stretnutie s deťmi u VÁS na škole za účelom predstavenia aktivít Rozumieme nadaným a rozboru logických úloh, spoločného riešenia, zdôvodňovania a argumentácie.

V priebehu školského rok 2022/2023.
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logopédia na škole / Logopédia online
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Nenásilný a skvelý spôsob, ako rozvíjať slovnú zásobu pre deti základných škôl spoločne s pozvanými logopédmi. Hodinu je možné realizovať (aj) online formou. Cieľom je rozvoj slovnej zásoby a komunikačných schopností detí.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Logiformiáda
(žiaci 4.-9. roč. ZŠ)
Rozvoj logického myslenia, tvorivosti, fantázie a predstavivosti prostredníctvom didaktickej pomôcky LOGIFORMES.
Podstatou je rozvoj logického myslenia. Súťažiaci pracujú s niekoľkými informáciami súčasne (farba, tvar, pozícia) a precvičujú rôzne schopnosti (dedukcia, analýza, syntéza, hľadanie logickej väzby a správneho riešenia). Myslenie nadaných školákov potrápia zadania označené piktogramom (motýľ, panda, sova) v súlade od jednoduchého k zložitejšiemu.
V priebehu školského roka 2022/2023.
Škola získava certifikát Rozumieme nadaným.
Majstrovstvá v násobení a delení
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž v riešení zaujímavých slovných úloh. Už len násobiť a deliť :)
V priebehu celého školského roka.
Malý princ
(žiaci 2.-4. roč. ZŠ)
Tvorivé úlohy pre žiakov, ktoré vychádzajú z jedinečného hudobného spracovania tradičného príbehu A.S. Exupéryho.
Priekopnícka audiokniha z roku 1996, v ktorej texty zo Saint-Exupéryho knihy do čarovnej hudby Henricha Leška číta Richard Müller. Nesmrteľný príbeh malého filozofa, ktorý spadol na Zem z asteroidu B 612.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.
Odborné semináre Rozumieme nadaným
(určené pedagógom, odborným zamestnancom poradenských zariadení a študentom VŠ)
Odborné seminára organizujeme v priebehu celého školského roka. Pre bližšie informácie je potrebné sledovať aktuality na stránke www.nadanedieta.sk.
V priebehu celého školského roka 2022/2023.
Povesti
(žiaci 1.-4. ročníka ZŠ)
Povesti slovenské..., aké ešte ucho dieťaťa nepočulo. Oboznámime deti so slovenskými povesťami a pripravíme tvorivé dopoludnie. Prevedieme deti slovenskými povesťami, históriou, príbehmi o slovenských mestách, ktoré by mali zostať v našej pamäti.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.

Prednášky "Nadané dieťa v základnej škole"
(určené pedagógom ZŠ, školským psychológm, školským špeciálnym pedagógom, študentom VŠ)
Prednášky "Nadané dieťa v základnej škole" spojené s diskusiou organizujeme v priebehu celého školského roka pre základné školy - zdarma.
Trvanie: 3 hodiny prednáška + 1 hod. diskusia. Prednáška nie je len o teoretických základoch pedagogiky nadaných, ale najmä praktických skúsenostiach, realizácii rôznych projektov pre nadaných žiakov a v neposlednom rade zapájaní účastníkov prednášky - realizácie rôznych tvorivých úloh, ktorými prechádzajú (aj) nadané deti v školskom prostredí.
V priebehu celého školského roka 2022/2023. Kontaktujte ná (čo najskôr).
Si hviezda!
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Netradičné vyučovanie plné hier, úloh a zaujímavých nápadov. Prostredníctvom rôznych aktivít sa deti dozvedia čo je to sebaúcta a ako ju podporiť. Zároveň sa spoločne naučíme ovládať nepríjemné myšlienky, trpezlivosť a správanie. Deti sa dozvedia čo je potrebné pre "každý krásny deň" a vytvoria "Plán budúcnosti".
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.
Slovensko v kocke
(žiaci 3.-8. roč. ZŠ)
Vyberte sa s nami na exkurziu po Slovensku! Spoločne spoznáme krátku históriu Slovenska, mestá, osobnosti, rôzne rekordy a zaujímavosti.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.

Talent základných škôl regiónu Šariš
I. stupeň ZŠ
(žiaci 3.-4. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo pre postupujúcich finalistov sa koná na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).
Prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: január 2023

Talent základných škôl regiónu Šariš
II. stupeň ZŠ
(žiaci 5.-9. roč. ZŠ)
Súťaž (so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie) prebieha v školských kolách na zaregistrovaných školách. Finálové kolo  pre postupujúcich finalistov na MsÚ v Prešove (zasadačka mestského prešovského parlamentu).Prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: január 2023
Zo života géniov
(žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Zvedavosť, tvorivosť a odhodlanie. Základné heslo aktivity, ktorá je určená pre prvostupniarov. Prinášame do škôl najgeniálnejšie myšlienky všetkých čias! Žiakov oboznámime so schopnosťami umelcov, vedcov, mysliteľov a spisovateľov. Okrem zaujímavých faktov a aktivít, podporíme tvorivosť a v závere vyučovania (spoločne s deťmi) vytvoríme plán geniality - geniálneho života.
Nie je (už) možné registrovať školu.
Obsadený max. počet termínov pre školský rok.

Pobytové podujatia  
Logické sústredenie
(3-dňové pobytové podujatie)
Logické sústredenie pre nadané deti. Bohatý program. Sigord pri Prešove. Logické úlohy, športové aktivity, rozvojový program zameraný na matematiku, rozvoj čitateľských schopností, komunikácie, ...
Prostredníctvom webovej stránky www.nadanedieta.sk.
Termín: november 2022
Mladý fotograf
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - turistika + základy fotografovania.
V priebehu celého školského roka 2022/2023. Web: www.mladyfotograf.sk.
Spoznávame Vysoké Tatry
(víkendový pobyt)
Pobytové podujatia - nenáročná turistika vo Vysokých Tatrách.
V priebehu celého školského roka 2022/2023. Web: www.mladyfotograf.sk.
ŠARIŠ Tour
(výlet - spoznávanie Šariša)
Cestovanie napriek Šarišom. Zaujímavé spoznávanie obcí Šariša. Jedinečná možnosť zažiť to pravé šarišské... :)
V priebehu celého školského roka 2022/2023. Web: www.mladyfotograf.sk.

Projekty, ktoré sme realizovali v minulosti - sme pripravení kedykoľvek zrealizovať opäť
Deti v sieti - školský projekt pre nadané deti ☺ Diela klasikov slovenskej literatúry ☺ Dievčatko so zápalkami ☺ Filmový kabinet deťom ☺ FortIQ Deň ☺ Jesenné hry s listami ☺ Kniha v znamení Troch pátračov ☺ Komunikácia a reč ☺ Kto je kto ☺ Logopédia v škole vedie k správnej výslovnosti ☺ Majstrovstvá v násobení a delení ☺ Maľované dejiny osídľovania ☺ Matematická reťaz ☺ Mať čisté ruky nie je veľká veda ☺ Moje zdravé raňajky ☺ My sme tu doma: Prešov ☺ Myšlienky géniov ☺ Najväčší neživý výtržník ☺ Nočná obloha ☺ Online testovanie logického myslenia ☺ Príbeh amerického bankára zo Šariša ☺ Putovanie dejinami čítaním povestí ☺ Radosť a smútok ☺ Rozsvieťme modrú ☺ Rozprávam správne ☺ Rozprávkový príbeh o tajomnej lodi ☺ Rozvoj logického myslenia a pamäte ☺ Rozvoj priestorovej predstavivosti ☺ Sila matematiky ☺ Spoznávame Európu Spoznávame Vysoké Tatry ☺ Staň sa konštruktérom - MERKUR stavebnice ☺ Stretnutie primátorov Šariša ☺ Šľahačková princezná ☺ Tajná porada ☺ Týždeň mozgu ☺ Týždeň netradičných foriem vyučovania ☺ Úsmevné príbehy Macha a Šebestovej ☺ Úžasné spomienky starých rodičov ☺ Veda a technika ☺ Vedec, ktorý vynašiel budúcnosť ☺ Výlety za "päťku" ☺ Vytvorme filmový dokument ☺ Vzdelávací systém LOGICO ☺ Zázračná cesta Nilsa Holgersona.
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2022
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah