Rozumieme nadaným 2. ročník - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Rozumieme nadaným 2. ročník

Úvod
Druhý ročník aktivít iniciatívy Rozumieme nadaným úspešne ukončený
Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným zameraných na nadaných žiakov má za sebou ďalší úspešný rok.
Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal nadaných žiakov základných a stredných škôl, množstvo učiteľov, rodičov žiakov i širokú verejnosť.

Vznik celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným podporil začiatkom školského roka 2015/2016 vtedajší minister školstva SR Juraj Draxler. Netradičné vyučovanie, aktivity a projekty, rozvoj čitateľských zručností a matematiky, finančnej gramotnosti, logického úsudku, verbálneho myslenia, rozvoja talentu a rôznych druhov inteligencie, boli predsavzatia, ktoré sa naplnili.

Mladých fotografov zaujal projekt iniciatívy pod názvom Mladý fotograf, prostredníctvom ktorého žiaci základných škôl spoznali prácu s digitálnym fotoaparátom a získali základné informácie o fotografii, či fotografovaní. Nezabudnuteľnými boli stretnutia mladých fotografov a výlety „za nádhernými fotografiami“. Jedinečným bolo fotografovanie nakrúcania rozprávky Perinbaba, ktorého sa členovia projektu fotografie zúčastnili na pozvanie slovenského režiséra Juraja Jakubiska.

Možnosť zasúťažiť si v umení fotografie priniesla celoslovenská súťaž Fotografia očami detí. Súčasťou projektu fotografovania boli i náučné fotografické workshopy pre žiakov základných škôl.

Aj v tomto ročníku vycestovali nadaní žiaci z Prešova za poznávaním európskych inštitúcií v Štrasburgu na pozvanie poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku.

„Lov na talenty“ sme odštartovali súťažou Talent základných škôl regiónu Šariš. Stovky žiakov základných škôl malo možnosť preveriť si logické myslenie, najprv v školských kolách a neskôr aj vo finálovom kole, ktoré sa konalo v zasadačke MsÚ v Prešove.

V druhom ročníku aktivít pre nadaných žiakov sme podporili žiakov štvrtého ročníka z Prešova pri realizácii netradičného vlastivedného projektu spoznávania regiónu Šariša. Cestovaním po dedinách v sprievode starostov sa školáci oboznamovali so životom na dedine, chovom domácich zvierat a učili sa o histórii i súčasnosti. Prostredníctvom Šariš Tour navštívili žiaci Uzovce, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj, Hubošovce, Terňu, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník a Chminiansku Novú Ves.

Úspešne sa skončilo i celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády nadaných žiakov. Množstvo zaregistrovaných žiakov z celého Slovenska, veľký záujem zo strany škôl, učiteľov i rodičov stavia súťaž v logickom myslení pre intelektovo nadaných žiakov na piedestál aktivít určených nadaným. Logická olympiáda patrí, už tradične, medzi obľúbené a najväčšie akcie určené intelektovo nadaným žiakom. Súťaž organizujeme v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove.

Súčasťou olympiády nadaných žiakov bol odborný seminár Rozumieme nadaným, na ktorom zazneli prednášky odborníkov na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov. Nadaným žiakom boli zasa určené nemenej zaujímavé prednášky o Šarišskej galérii a jej logický kurz kresleného humoru a O divadle i predstavenie a ukážka práce Dívadla Komika.

Po prvýkrát sme verejne ocenili poďakovaním kyticou i pamätnou plaketou Rozumieme nadaným odborníkov na výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov, a to priamo počas otvorenia Logickej olympiády.

Viac ako tisíc predškolákov z celého Slovenska sa zapojilo do Malej Logickej Olympiády. Testovanie logického myslenia najmenších prinieslo zábavu, rozvoj predstavivosti a v neposlednom rade zisk certifikátu o absolvovaní súťaže pre všetkých súťažiacich.

IQáčik – logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov opäť zaujalo školákov z Humenného i Prešova. Trojdňové sústredenie bolo plné zábavy, experimentov zameraných na fyzikálne deje okolo nás, čítania knihy všetkých generácií - Malého princa, pohybu na čerstvom vzduchu, ale aj riešení logických úloh.
Premiéru mal projekt Žime zdravo, v ktorom žiaci z Prešova predviedli, že naozaj vedia, čo je zdravý životný štýl. Potešili mydlá z farmy, netradičné pozvania na zdravé raňajky, či informačná kampaň zameraná na mladších spolužiakov.

Nechýbali ani aktivity a projekty žiakov na celom Slovensku, ktoré celoslovenská iniciatíva podporila: hodiny logického myslenia, rozvoj komunikácie a reči, rôzne vzdelávacie hry i ekologické hračky.

Zaujímavým projektom, ktorý získal podporu je súkromná iniciatíva prešovských učiteľov, ktorí zo záujmového útvaru vytvorili jedinečný projekt vzdelávania nadaných a talentovaných deti pod názvom Klub nadaných detí Prešov. Desiatky aktivít počas celého školského roka a zanietenosť učiteľov si zaslúžia pozornosť.
Druhý ročník aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným je za nami. Úspešný priebeh, široká podpora a obrovská zaangažovanosť detí, rodičov a učiteľov nás veľmi teší.

Tretí ročník aktivít a projektov Rozumieme nadaným predstavia organizátori už začiatkom nového školského roka.
KOORDINÁTOR PROJEKTU
Ľuboš Lukáč
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2023
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom
a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah