Rozumieme nadaným 3. ročník - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Rozumieme nadaným 3. ročník

Úvod
Tretí ročník projektov pre nadaných za nami
Program aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumiem nadaným bol zameraný na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov základných a stredných škôl. Projekt Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove zaujal v predchádzajúcich ročníkoch žiakov, učiteľov, rodičov žiakov, ale aj študentov vysokých škôl a širokú verejnosť.
Netradičné vyučovanie, rôznorodé aktivity a projekty, rozvoj čitateľských zručností, matematického i logického myslenia, finančnej gramotnosti, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj slovnej zásoby, talentu a rôznych druhov inteligencie – to všetko čaká na účastníkov aktivít, ktoré pre žiakov základných a stredných škôl pripravili organizátori celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

V treťom ročníku aktivít predstavili organizátori veľkolepého projektu šťastných trinásť projektov pre nadaných žiakov. Ďalšie dve desiatky voľnočasových projektov uskutočnia koordinátori projektu v priebehu školského roka počas víkendov a prázdninových dní.

Nadaní žiaci sa už v tomto roku zúčastnili logického sústredenia (IQáčik), ktoré naplnilo predstavy (aj) náročných účastníkov podujatia. Logické úlohy, hlavolamy, spoločenské hry, programovanie robotických hračiek, matematika a čitateľské projekty, či športové aktivity a rozvoj osobitostí každého žiaka boli stredobodom záujmu účastníkov – nadaných žiakov z Prešova a Sabinova.

Projekty zamerané na zdravý životný štýl a zdravie (Do školy bez desiaty a Žime zdravo) patria tradične medzi obľúbené medzi žiakmi základných škôl. Aj v tomto roku sa žiaci oboznámia s potrebou zdravého životného štýlu, stravovania, športu alebo turistiky a nezabudli sme ani na množstvo spoločných zdravých jedál a besied s odborníkmi na zdravú výživu.

Program pobytového zájazdu „Vedecká výprava malých vedcov“ pozostáva zo širokého spektra rôznorodých aktivít realizovaných netradičnými formami a metódami vyučovania. Práca v pripravených kluboch: archeológie, pokusov a experimentov, biológie a botaniky, umenia a športu prinesie zúčastneným „malým vedcom“ radosť a udelenie titulov „Učeň“ – „Tovariš“.

Sviatkom nadaných žiakov na Slovensku je uskutočnenie školských kôl a neskôr aj samotného finálového kola Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do súťaže, ktorá preverí logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie, sa každoročne zapoja tisícky žiakov z celého Slovenska. Súčasťou finálového kola Logickej olympiády je odborný seminár Rozumieme nadaným, v ktorom sa pozvaní odborníci a hostia venujú zaujímavým témam z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov.

Nemenej zaujímavou súťažou, tentokrát pre predškolákov, je Malá Logická Olympiáda. Jedinečná súťaž preverí jednoduché logické funkcie, tvorenie pojmov, dobrú pamäť, počítanie a precvičovanie jemnej motoriky. Súťaž predškolákov sa uskutoční v tomto roku už po tretíkrát a veríme, že opäť zaujme tisíce detí.

Vlastivedný projekt „Šariš Tour“ je určený záujemcom, ktorých zaujíma život v obciach regiónu Šariša. Cestovanie, oboznámenie so životom na dedine, chov domácich zvierat, dejiny i súčasnosť, to všetko zaujme.

Mladým fotografom je určený celoslovenský internetový projekt Fotografia očami detí, ktorý je vypracovaný s dôrazom na školské a mimoškolské aktivity a záujmy žiakov základných škôl. Projekt podporuje vzťah detí ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a mládežou. Projekt umožňuje nadšencom fotografie zasúťažiť si v dvoch súťažných témach: fotografia digitálnym fotoaparátom a fotografia mobilným telefónom. Exkurzie, víkendové výlety a letný camp pre mladých fotografov prinesieme v rámci portálu Mladý fotograf.

Prvý Klub nadaných detí na Slovensku je venovaný deťom/žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Náplňou klubu je zábavná a herná činnosť, rozvoj intelektových predpokladov detí, tímové hry, exkurzie. Klub združuje deti so všeobecným intelektovým nadaním, deti nadané matematicky, lingvisticky, deti s bystrou logickou úvahou, deti hravé a ochotné rozširovať si obzory všetkými smermi, najmä s dôrazom na sociálnu oblasť i na rešpektovanie v kolektíve.

Prvý Klub nadaných detí na Slovensku vznikol v roku 2013 v Prešove. Vekové zacielenie je prvý a druhý stupeň školy. Dôležitým prvkom je spolupráca s rodičmi, ako aj inými školami. To všetko patrí tiež medzi aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným.

Dve desiatky svetových architektonických skvostov z kociek lega sme už vytvorili v rámci projektu Kto sa hrá – nehnevá. Lego projekt pokračuje aj v novom školskom roku a prináša spoznávanie svetových stavieb, rozvoj fantázie, jemnej motoriky, logického myslenia a štúdium množstva faktov, obrazových materiálov a dokumentov. Cestovanie svetom a spoznávanie svetových stavieb detí baví.

Diela zahraničnej literatúry spisovateľa Charlesa Dickensa môžu nadaní žiaci spoznávať celoročne prostredníctvom hodín čítania, práce s textom, výtvarnými a komunitnými stretnutiami s našimi koordinátormi. Literatúru spoznávajú žiaci nielen v slovenskom jazyku! Knižnicu velikána anglickej literatúry sme zriadili vďaka darom slovenských veľvyslancov v zahraničí.

Zaujímavý projekt „Etiketa na úrovni“ realizujeme pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním s láskavým súhlasom Mareka Trubača, a to v rámci pokračovania rovnomenného seriálu, ktorý je zverejnený aj na internete. Množstvo aktivít a cvičení čaká na žiakov/školy, ktoré sa zapoja.

Okrem predstavenej „trinástky“ projektov, ktoré v tomto roku pripravujeme pre záujemcov o výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov, predstavíme počas školského roka množstvo ďalších nemenej zaujímavých akcií: Talent základných škôl regiónu Šariš, Komunikácia a reč, Vytvorme filmový dokument, Myšlienky géniov, Mať čisté ruky nie je veľká veda, Maľované dejiny osídľovania, Logopédia v škole, Fort IQ Deň, Čítanie povestí a putovanie dejinami, Týždeň mozgu, Šľahačková princezná, Spoznávame Vysoké Tatry a ďalšie.

Vznik celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným podporil začiatkom školského roka 2015/2016 vtedajší minister školstva SR Juraj Draxler. Počas dvoch rokoch organizovanie projektov a aktivít pre nadaných a talentovaných žiakov Rozumieme nadaným zaujalo tisícky žiakov, učiteľov a rodičov z miest po celom Slovensku.
AUTOR A KOORDINÁTOR PROJEKTU ROZUMIEME NADANÝM
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2024
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah