Rozumieme nadaným 4. ročník - Rozumieme nadaným

Rozumieme
nadaným
Rozumieme nadaným
Prejsť na obsah

Rozumieme nadaným 4. ročník

Úvod
Nadaným sme rozumeli aj v tomto školskom roku
Iniciatíva Rozumieme nadaným absolvovala štvrtý ročník svojej existencie a pôsobenia. Aj v tom poslednom ponúkla deťom množstvo skvelých projektov, aktivít a poznatkov. Na nasledujúcich radkoch si predstavíme niektoré z nich.
Dvetisícka predškolákov, reštart Fotografie očami detí
Malá logická olympiáda je určená predškolákom. Logické úlohy v tomto školskom roku riešilo až 2000 detí materských škôl!
Súčasťou projektu Mladý fotograf sú spoločné výlety a výpravy do prírody. V tomto roku navštívili žiaci napríklad Vyšné Ružbachy a Košice a absolvovali viaceré besedy s profesionálnymi a známymi fotografmi.
Veľký upgrade chystá veľmi populárna celoslovenská internetová fotosúťaž Fotografia očami detí. V porote súťaže sa premlelo množstvo hviezd a celebrít, napríklad Juraj Jakubisko, Dominika Cibulková, Zuzana Smatanová a mnohí ďalší. Uvidíme, akými menami prekvapia organizátori najbližšie v obnovenom pokračovaní v školskom roku 2019/2020.

Najväčšia súťaž pre nadaných
Rozumieme nadaným organizuje tiež najväčšiu súťaž pre intelektovo nadaných na Slovensku. V roku 2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo finále siedmeho ročníka tohto podujatia. Logickej olympiády nadaných žiakov sa zúčastnilo okolo dvoch a pol tisícky žiakov. Súťaží sa v logickom, matematickom, či priestorovom úsudku a verbálnom myslení. V predvečer finále absolvovala stovka nadaných detí z celého Slovenska Večer talentov.
Prvý klub nadaných detí otvorili pred šiestimi rokmi v Prešove. Spája nadané deti z metropoly Šariša a jeho okolia. Medzi hosťami dobrej spoločnosti nechýbali tohto roku fotograf a potápač Viktor Zamborský, mnohonásobný OTO a moderátorská hviezda Marcel Merčiak, či bývalý futbalový reprezentant Martin Jakubko.

Expedícia Žiar nad Hronom 2019
V rámci programu Žime zdravo sa nadaní priúčali zásadám zdravej výživy v Prešove a Sabinove.
Po prvýkrát v histórii iniciatívy zverejnili jej zástupcovia testy z celoslovenského finále Logickej olympiády v škole v Žiari nad Hronom, kde deťom pomáhali aj s ich riešením.
V Sabinove predstavili český projekt FortIQ, prinášajúci súbor logických úloh.

Tisícka talentov Šariša, prednášali aj deti
Na Mestskom úrade v Prešove pod záštitou pani primátorky Andrey Turčanovej prebehlo finále súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš. Do súťaže sa prihlásilo úctyhodných 1100 detí.
Ani tento školský rok nechýbalo trojdňové logické sústredenie na Sigorde. Deti absolvovali umelecký workshop, zapojili sa do projektu Velikáni dejín, logopedického bloku, angličtiny a kráčali Po stopách Charlesa Dickensa. Na pretras prišli tiež dejiny Prešova a pozorovanie nočnej oblohy.
Rozumieme nadaným nezabudli na odborných zamestnancov Prešovskej univerzity. Im a študentom Pedagogickej fakulty venovali niekoľko prednášok v rámci seminárov Rozumieme nadaným a Učíme nadaných žiakov. Významným hosťom podujatia bol doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Raritou akcie bolo, že s príspevkami o svojom vzdelávaní vystúpili i samotné deti.

S novými projektmi prichádza piaty ročník
Školský rok 2018/2019 zavŕši iniciatíva Rozumieme nadaným v auguste v Prahe na konferencii o potrebe zmeny vo vzdelávaní nadaných.
V septembri vstúpi Rozumieme nadaným do piateho ročníka svojej existencie. A to s novými projektmi a aktivitami. Popri veľkom záujme žiakov, rodičov a odborných zamestnancov by iniciatíva privítala aj väčšiu pozornosť zo strany úradov a ďalších kompetentných.

Organizátorom iniciatívy Rozumieme nadaným je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov. Hlavným koordinátorom je Mgr. Ľuboš Lukáč. Cieľovou skupinou sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zvlášť deti so všeobecným intelektovým nadaním.
AUTOR A KOORDINÁTOR PROJEKTU ROZUMIEME NADANÝM
PaedDr. Ľuboš Lukáč, PhD.
učiteľ, špeciálny pedagóg, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných detí/žiakov
Email: nadanedieta@gmail.com
Tel. č.: 0918 640 971
Created with WebSite X5
KONTAKT
Centrum poradenstva a prevencie
Ul. SNP 15, Sabinov
nadanedieta@gmail.com
Copyright © 2024
Rozumiemenadanym.sk. Všetky práva vyhradené.

Všetky materiály publikované na tejto stránke sú chránené autorským zákonom a ich preberanie bez súhlasu autorov je zakázané.
Rozumieme nadaným
Návrat na obsah